Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

2014-06-30 | Projekty w województwie łódzkim

Ze środków Funduszy Europejskich na inwestycje infrastrukturalne w latach 2007 - 2013 roku w województwie łódzkim zatwierdzono do dofinansowania  3 180 projektów. Podział na liczbę zawartych umów na inwestycje jest następujący:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) 2 310,
  • z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 779,
  • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 91.


Wartość projektów wynosi 29,47 mld zł (RPO WŁ – 7,76 mld zł ,POIG – 4,26 mld zł, POIŚ – 17,45 mld zł) przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie ponad 14,76 mld zł (RPO WŁ –4,21 mld zł, POIG – 1,99 mld zł, POIŚ – 8,56 mld zł).