Mapa Projektów Łódzkiego

pokaż na stronie projektów
Zintegrowany System Stanowisk Kierowania
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Dz.

4.2./RPO WŁ

wartość projektu:

7 542 077,89 zł

wartość dofinansowania:

6 321 633,17 zł

wartość dofinansowania UE:

6 321 633,17 zł

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >