Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

energetyka
energetyka
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Pozyskanie energii geotermalnej jako własnego niezależnego źródla zasilania w energię cieplną wykorzystywanego w celach grzewczych i chłodniczych dla obiektów wystawienniczo - konferencyjnych MTŁ-budowa pomp ciepła

nazwa beneficjenta

Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o.

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-531

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.02.00.00 - 2.Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka
numer działania
RPLD.02.09.00 - 2.9. Odnawialne źródła energii
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
3 516 351,55 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 400 711,20 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 400 711,20 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2011-01-17
data zakończenia realizacji: 2011-12-28

Lokalizacja