Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

tytuł projektu

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna

nazwa beneficjenta

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 03-734

miasto: Warszawa

województwo: Mazowieckie

powiat:

oś priorytetowa
POIS.07.00.00 - 7. Transport przyjazny środowisku
numer działania
POIS.07.01.00 - 7.1 Rozwój transportu kolejowego
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
1 718 180 307,93 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 074 733 412,43 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 020 996 741,80 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2008-06-17
data zakończenia realizacji: 2016-12-31

Lokalizacja