Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

badania, rozwój, innowacje
badania, rozwój, innowacje
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Zakup i wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie "INCHEM POLONIA" Sp. z o.o. drogą do zwiększenia konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

nazwa beneficjenta

INCHEM POLONIA Sp. z o.o.

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 95-020

miasto: Wiśniowa Góra

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.03.00 - 3.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
337 518,15 zł
całkowita wartość dofinansowania
150 700,00 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
128 095,00 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2011-03-01
data zakończenia realizacji: 2012-02-28

Inchem Polonia Sp. z o. o., która jest obecna w branży od ponad 20 lat, jest doświadczonym producentem pigmentów do farb i materiałów budowlanych na rynku krajowym i międzynarodowym. Firma w swoim asortymencie posiada dużą ilość produktów, jakimi są barwniki o bardzo szerokiej palecie kolorystycznej, które znajdują szerokie zastosowanie wśród barwienia m.in. farb i materiałów budowlanych.     

Przedmiotem projektu było zakupienie oraz wdrożenie wyników innowacyjnych praz badawczo-rozwojowych, które pozwoliły zwiększyć zawartość procentową pigmentu w pastach pigmentowych. Pierwszy etap projektu stanowił część badawczą, której wykonanie zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu. W rezultacie, jednostka badawcza przygotowała receptury na dwie masy past pigmentowych w kolorach wcześniej nie wytwarzanych przez Spółkę - różu oraz fioletu, z których powstały dwa nowe produkty – pigmenty w tych dwóch kolorach. Dzięki unikalnej recepturze, efekty w postaci pigmentów w w/w kolorach, okazał się w wysokim stopniu konkurencyjny w stosunku do dostępnych produktów z sektora farb i lakierów, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Nowe receptury zawierają nowoczesne dyspergatory, które nadają unikalne cechy wytwarzanym nowym pastom pigmentowym. Ułatwiają one rozdrobnienie cząstek stałych aglomeratów pigmentu suchego w cieczy oraz działają w taki sposób, że pasta pigmentowa osiąga mniejszą lepkość.  W konsekwencji, masa powoduje znacznie mniejsze obciążenie dla maszyny podczas jej mieszania, co z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów produkcyjnych. Jednakże głównym efektem zastosowania najnowocześniejszych dyspergatorów było uzyskanie intensywnego i bardziej trwałego koloru pigmentu, co zapewniło znacznie wyższą jakość produktów.

Dodatkowo, wyeliminowano także ze składników produktów szkodliwe substancje dla zdrowia i życia człowieka oraz bardzo negatywnie wpływające na stan środowiska naturalnego. Toksyczne związki zostały zastąpione glikolem propylenowym, który nie ma tak negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka oraz środowisko.

Lokalizacja