Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

badania, rozwój, innowacje
badania, rozwój, innowacje
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Zakup środków trwałych w firmie KIKGEL w celu wdrożenia produkcji innowacyjnych produktów

nazwa beneficjenta

KIKGEL Mirosław Kik

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 97-225

miasto: Ujazd

województwo: Łódzkie

powiat: 179

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.03.00 - 3.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
178 596,00 zł
całkowita wartość dofinansowania
101 640,00 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
86 394,00 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat tomaszowski

gmina: Ujazd

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2012-10-01
data zakończenia realizacji: 2013-09-30